OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Test

Test test test...

Publicerades 2021-01-14

SMHI varnar för höga flöden i Värmland

SMHI går ut med en klass 2-varning för höga flöden från måndag eftermiddag.

Publicerades 2020-05-07

Viktigt att agera mot trängseln

Alla följer inte Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att bromsa smittspridningen. Under den gångna helgen tog smittskyddsläkaren i Region Stockholm beslut om att stänga restaurangverksamheter.

Publicerades 2020-05-06

Folkhälsomyndigheten: Studentfirandet blir småskaligt

Årets studentfirande närmar sig, men det blir annorlunda i år. Examensceremonier är möjliga, men de måste anordnas på sådant sätt att smittspridning minimeras, menar Folkhälsomyndigheten.

Publicerades 2020-05-05

Arbeta säkert inom äldreomsorgen en prioritet

Folkhälsomyndigheten vill öka på kunskap och visa på konkreta åtgärder för att minska smittspridning och dödsfall inom äldreomsorgen. Ansvaret ligger på verksamheterna och deras huvudmän, men stöttning med kunskap och expertis ska underlätta arbetet.

Publicerades 2020-05-05

Folkhälsomyndigheten: Smitta på äldreboenden måste stoppas

Verksamhetsansvariga i äldreomsorgen måste agera förebyggande och vidta åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19 på särskilda boenden. Det betonar Folkhälsomyndigheten.

Till nyhetsarkivet

Testinnehåll

Så varnas allmänheten

VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner.

Din beredskap för storm

Stormar eller mycket hårda vindar kan påverka trafik, elförsörjning och telefoni. Här hittar du länkar till ansvariga myndigheters tips om hur du kan förbereda dig inför stormar och oväder.

Vid risk för bränder i skog och mark kan eldningsförbud införas. Kontakta din kommun eller länsstyrelse om du är osäker på vad som gäller.

Blixtnedslag och åska

Det är risk för åska i samband med kraftiga skurar på flera håll i landet under dagen och kvällen. Åskväder kan orsaka bränder och skador i elledningar och elektriska komponenter. Här kan du läsa mer om hur du skyddar dig mot åska och blixtnedslag.

Effekter av alarmerande nyheter

De som får minst information om en dramatisk händelse är de som uttrycker störst oro och också de som har störst behov av att kommunicera om händelsen. Det framgår av en ny studie.

Källkritik

Källkritik är svårt. När erfarna forskare och journalister ibland misslyckas, hur ska då jag som privatperson lyckas? Trots svårigheterna finns det mycket som man kan göra för att utveckla sin källkritik. Här hittar du tips och råd om hur du kan tänka mer källkritiskt.

Testar film startsida