Ditt eget ansvar

Sverige har sedan 1995 totalförsvarsplikt. Den innebär att samtliga svenska medborgare mellan 16 och 70 år kan kallas in för tjänstgöring.

Det finns tre typer av totalförsvarsplikt:

  • Värnplikt inom militären.
  • Civilplikt inom till exempel räddningstjänsten.
  • Allmän tjänsteplikt som bara gäller vid höjd beredskap.

Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. Det senare innebär krig eller omedelbar risk för krig.

Ungdomar mellan 16 och 18 år är undantagna från att bära vapen. Den som vägrar utföra totalförsvarsplikt kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Vid höjd beredskap är den övre gränsen fyra års fängelse.

Arbetsgivare får inte säga upp arbetstagare som genomför sin totalförsvarsplikt.

Mönstring och värnplikt

Regeringen beslutade den 2 mars 2017 att återaktivera mönstring och värnplikt. Kvinnor och män födda 1999 kommer att mönstra med början under andra halvåret 2017. De som väljs ut börjar sin utbildning 2018. Alla ungdomar ska lämna uppgifter om sig själva till beredskapsunderlaget i samband med sin 18-årsdag. Beredskapsunderlaget är ett frågeformulär på Rekryteringsmyndighetens webbplats. Uppgifterna kan användas som underlag för kallelse till mönstring.

Stort eget ansvar för säkerheten

Är vi starka och friska bör vi räkna med att samhällets resurser vid en krissituation, som höjd beredskap, framför allt kommer att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn. Vi bör också vara medvetna om att vi har ett personligt ansvar för vår egen och våra näras säkerhet.

Totalförsvarsplikten kan gälla även de som har dubbelt medborgarskap och är bosatta i Sverige.

Informationen kommer från Regeringen, Försvarsmakten och Rekryteringsmyndigheten.

Uppdaterades
Taggar för denna sida: