Om krisen kommer

Här hittar du länkar till ansvariga myndigheters information om hur du kan förbereda dig inför olika kriser. Tänk på värme, mat, vatten, information och att hjälpa andra.
Du kan förbereda dig inför kriser genom att se över dina behov av värme, information, livsmedel och vatten. Vem kan behöva din hjälp i en kris? Grafik: TT.

Vi har alla ett gemensamt ansvar för krisberedskapen, men du har också ett personligt ansvar. Det offentliga ska se till att bland annat el- och telekommunikationer, vattenförsörjning, transporter och sjukvård fungerar. Du som enskild ska göra vad du kan för att skydda dig och dina närmaste mot olyckor och större händelser.

När något allvarligt inträffar har alla som befinner sig i närheten skyldighet att larma, varna och att hjälpa till. Naturligtvis kan man aldrig vara helt förberedd på en kris eftersom vi inte säkert kan veta hur och när den kommer att uppstå eller vilka följder den får. Däremot går det att förbereda sig. Både individ och samhälle ska alltså vara förberedda på oväntade, större händelser.

Värme, information, livsmedel och vatten

Här nedanför finns några viktiga råd från ansvariga myndigheter och andra aktörer om hur du som privatperson kan förbereda dig för kriser. Värme, information, dricksvatten och livsmedel är några av de saker du kan tänka på. Du hittar fler exempel under Detta kan hända.

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Civilförsvarsförbundet och Dinsäkerhet.se.

Uppdaterades
Taggar för denna sida: