OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Händelser utomlands

Det är alltid du själv som är ytterst ansvarig när du reser och vistas utomlands. Tänk i förväg ut hur du på bästa sätt ska kunna undvika problem under resan.
Uppdaterades
Ta gärna reda på innan du reser om UD kanske utfärdat en reseavrådan till just ditt resmål. Foto: Anders Järkendal/TT.

Bra förebyggande åtgärder kan vara

  • att teckna rese- och sjukförsäkring,
  • att inte resa bort vid smitta eller svårare sjukdom och
  • att iaktta viss försiktighet under resan.

I det här avsnittet får du fler råd om hur du kan förbereda dig inför resan. Dessutom om hur du hanterar svåra situationer när du befinner sig utomlands.

Här finns också fakta om hur svenska myndigheter, ambassader och konsulat, fungerar utomlands och hur du kontaktar dem om du behöver hjälp.

Det finns också ett antal adresser och telefonnummer som kan vara viktiga vid en svår situation samt länkar till mer information och fördjupning.