OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Din beredskap för händelser utomlands

När du reser gör du det på eget ansvar. Här kan du bland annat läsa om vad en reseavrådan innebär, hur du kan förbereda din resa och fördjupa dig lite mer i hur du minskar riskerna för olika typer av händelser i utlandet.
Uppdaterades
Foto: Johan Eklund/MSB

Reseavrådan

Utrikesdepartementet (UD) avråder från resor till ett land, eller delar av ett land, när säkerhetssituationen bedöms som mycket farlig, oberäknelig eller snabbt föränderlig. Om du väljer att resa trots att UD avråder gäller normalt inte din vanliga reseförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag och reseföretag och ta reda på vad som gäller.

UD kan avråda från icke nödvändiga resor, vilket innebär turist- och besöksresor; från alla resor, vilket även inkluderar arbetsresor och alla andra resor. Det finns också situationer där UD inte bara avråder från resor utan även uppmanar svenskar att lämna landet. Det görs enbart i lägen där det finns överhängande fara på grund av stridigheter eller andra allvarliga hot.

Skälen till en avrådan kan till exempel vara politiska oroligheter, våldsamheter, specifika hot eller risk för allvarlig smittspridning. UD kan också avråda på grund av följderna av en naturkatastrof. Ibland kan en avrådan också innebära att det finns mycket begränsade möjligheter för UD/ambassaden att hjälpa svenska resenärer på plats, till exempel om det är krig eller en krigsliknande situation.

Meddela att du är välbehållen

Vid händelser där många människor är eller befaras vara drabbade är behovet av information stort hos anhöriga. Det finns ett antal elektroniska tjänster där den som befinner sig i ett drabbat område kan meddela att de är välbehållna. Vissa tjänster låter även anhöriga registrera och söka efter namngivna personer. Dessa tjänster kan vara till stor hjälp i det akuta läget, men de ersätter inte att registrera sig hos närmaste svenska ambassad eller konsulat. Vid händelser kan UD öppna särskilda telefonnummer för drabbade och anhöriga men det är viktigt att man försöker ta kontakt med sina anhöriga direkt om det är möjligt. UD rekommenderar att alla som befinner sig utomlands registrerar sin utlandsvistelse (max 1 år, måste därefter förnyas) på Svensklistan.

Informationen kommer från Utrikesdepartementet (UD).