OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Lagen om konsulära katastrofinsatser

Om du är i behov av hjälp utomlands är det främst hjälp till självhjälp som staten erbjuder. Du har ett stort personligt ansvar när du är ute och reser.
Uppdaterades
Sydney, Australien. Foto: Will Burgess/TT.

Enligt den konsulära katastroflagen (Lag [2010:813] om konsulära katastrofinsatser) ska staten ha beredskap för att hjälpa svenskar vid en större kris utomlands. Lagen säger också att den som blir hjälpt får stå för kostnaderna om staten ingriper.

Det handlar om resekostnader och eventuella hälso- och sjukvårdskostnader. Kostnaderna för evakuering betalas i efterhand och kan täckas av en reseförsäkring. Se därför alltid över din reseförsäkring innan du reser.

Det går inte att på förhand säga i vilken situation en statlig insats skulle bli aktuell. Men staten går inte in och hjälper när människor fortfarande kan hjälpa sig själva. Om staten går in är den som får hjälpen skyldig att betala tillbaka kostnaden för hjälpen.

Informationen kommer från Utrikesdepartementet (UD).