OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Samhällets beredskap vid händelser utomlands

Det är alltid du själv som är ansvarig vid resa och vistelse utomlands. Här kan du läsa om vad ansvariga myndigheter kan hjälpa dig med utomlands och när du kommer hem.
Uppdaterades
Sveriges ambassad i Tallinn, Estland. Foto: Stina Stjernkvist / TT.

En viktig del av svenska myndigheters beredskap för händelser i utlandet är omvärldsbevakning. Du kan själv skaffa dig en bild av händelseutvecklingen och läget i de länder du planerar att resa i genom att ta del av UD:s information.

Hjälp till självhjälp

På de här sidorna får du råd om hur du beter dig om du råkar illa ut utomlands, vem du kan kontakta och vilket stöd du kan räkna med om du kommer hem efter att ha varit med om svårigheter. Svenskar som råkar illa ut i utlandet kan få hjälp till självhjälp.

Under rubriken Din beredskap vid händelser utomlands kan du läsa om vad du själv bör göra innan du tar kontakt med svenska myndigheter utomlands.

UD om kriser och katastrofer

Evakuering               

Då många svenska medborgare eller människor med hemvist i Sverige drabbas av en allvarlig olycka eller katastrof utanför Sverige ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, med kort varsel kunna stödja utlandsmyndigheter och de nödställda. Evakuering sker dock mycket sällan och endast vid extrema situationer.

UD om evakuering vid kriser utomlands

Stödstyrkan hjälper nödställda svenskar utomlands (MSB)

Informationen kommer från Utrikesdepartementet (UD) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).