OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

När du kommer hem

Här hittar du information om vilken beredskap som finns för dem som kommer hem efter en händelse utomlands.
Uppdaterades

Kommunerna har beredskap för kriser. En del av denna beredskap är grupper för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM-grupper). Vid en kris då många människor är med om svåra händelser är POSOM-grupper ett stöd för de inblandade.

Grupperna kan ge stöd åt enskilda individer, familjer eller grupper, exempelvis en skolklass, som varit med om svåra händelser. POSOM-grupper kan också samarbeta med PKL-grupper (psykologisk/psykiatrisk krisstödsledning inom landstinget).

Landsting

Landets 18 landsting och två regioner (Västra Götaland och Skåne) har ständig beredskap. Vid stora händelser kan landstingen, enligt sina krishanteringsplaner, omfördela sjukvårdsresurser om många skadade behöver vård.

Vid en allvarlig händelse finns inte bara behov av medicinsk vård. Många, både drabbade och anhöriga, är chockade och kan behöva stöd och omsorg. Därför finns beredskap för psykiatriskt och psykosocialt omhändertagande, genom så kallade PKL-grupper.

Informationen kommer från Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Taggar för denna sida: