OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Utomlands

En av de svenska ambassadernas uppgifter är att hjälpa svenska resenärer som på ett eller annat sätt hamnat i nöd. Men det finns begränsningar för vad en ambassad kan hjälpa till med.
Uppdaterades
Ta gärna reda på innan du reser om UD kanske utfärdat en reseavrådan till just ditt resmål. Foto: Anders Järkendal/TT.

Om du har vidtagit rimliga försiktighetsåtgärder och ändå råkar illa ut, genom exempelvis brottslighet, naturkatastrof, extremt väder, olycka eller sjukdom kan du kontakta svenska ambassaden eller konsulatet i det land du har rest till. Finns ingen svensk representation kan du kontakta ett annat EU-lands ambassad eller konsulat för att få stöd.

Vem kan få hjälp?

Ambassaden kan hjälpa svenska medborgare som är bosatta i Sverige och flyktingar eller statslösa som är bosatta i Sverige. I vissa fall kan även utländska medborgare som är bosatta i Sverige eller svenska medborgare bosatta utomlands få hjälp.

Var kan du få hjälp?

Sverige har diplomatiska förbindelser med de flesta länder i världen. I nästan hälften av dessa finns en svensk ambassad. I många länder finns svenska honorärkonsulat. Även dessa kan hjälpa resenärer från Sverige som hamnat i nöd men där kan du inte alltid räkna med svensktalande personal.

Där Sverige varken har ambassad eller konsulat kan du vända dig till ett annat EU-lands eller nordiskt lands ambassad eller konsulat. Du har rätt till hjälp på samma villkor som deras egna medborgare.

Ambassader och konsulat kan ge råd och hjälp till självhjälp till svenskar som råkar illa ut. Men det finns också många saker som ambassader inte kan göra. Om du klickar på länken nedan kan du läsa vad du kan få hjälp med.

UD: Hjälp till svenskar utomlands

Informationen kommer från Utrikesdepartementet (UD).