OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Ett sårbart samhälle med stora resurser

Livet i Sverige har troligen aldrig varit så tryggt och välordnat som det är i dag. Men vårt samhälle är fortfarande sårbart, om än på ett annat sätt än förr i tiden.
Uppdaterades
Sandsäckar som översvämningsbarriär. Foto: Johan Eklund / MSB

År 1921 drabbades Sverige av en isstorm. Ett 4,5 centimeter tjockt lager av is lade sig över stora delar av Mellansverige. Trots detta klarade sig 1921 års Sverige bra – det skulle inte dagens samhälle göra.

Ökat beroendet av el och transporter

Isstormen 1921 slog ut stora delar av elnätet – men då var vi inte lika beroende av elektricitet som vi är i dag.

På den tiden hotades inte människors vattenförsörjning av elbortfallet och det fanns fotogenlampor och vedspisar. Få människor hade bil och ännu färre var beroende av bil för att transportera sig. Däremot kunde extrem väderlek vara ett hot mot jordbruket och därmed orsaka svält.

Senare års händelser – till exempel stormen Gudrun i januari 2005 – har lärt oss hur beroende vi är av elektricitet och fungerande transporter. Få verksamheter i samhället fungerar utan tillgång till el.

Större resurser och mer kunskap

Även spridningen av smittsamma sjukdomar ser annorlunda ut i dag. Nu sprider de sig snabbare än tidigare eftersom vi reser mer och har större kontakt med omvärlden.

Samtidigt har sjukvården mycket större möjligheter i dag. Sjukdomar som för hundra år sedan ansågs vara dödliga bedöms i dag många gånger vara ofarliga.

Det moderna samhället är sårbart på ett annat sätt än tidigare. Men samhället har också betydligt större resurser och mer kunskap om hur vi ska hantera kriser.

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).