OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Om krisen kommer

Här hittar du länkar till ansvariga myndigheters information om hur du kan förbereda dig inför olika kriser. Tänk på värme, mat, vatten, information och att hjälpa andra.
Uppdaterades
Du kan förbereda dig inför kriser genom att se över dina behov av värme, information, livsmedel och vatten. Vem kan behöva din hjälp i en kris? Foto: Thomas Henrikson/MSB.

Vi har alla ett gemensamt ansvar för krisberedskapen, men du har också ett personligt ansvar. Det offentliga ska se till att bland annat el- och telekommunikationer, vattenförsörjning, transporter och sjukvård fungerar. Du som enskild ska göra vad du kan för att skydda dig och dina närmaste mot olyckor och större händelser.

När något allvarligt inträffar har alla som befinner sig i närheten skyldighet att larma, varna och att hjälpa till. Naturligtvis kan man aldrig vara helt förberedd på en kris eftersom vi inte säkert kan veta hur och när den kommer att uppstå eller vilka följder den får. Däremot går det att förbereda sig. Både individ och samhälle ska alltså vara förberedda på oväntade, större händelser.

Värme, information, livsmedel och vatten

På den här sidan finns länkar till råd från ansvariga myndigheter och andra aktörer om hur du som privatperson kan förbereda dig för olika sorters kriser och risker. Värme, information, dricksvatten och livsmedel är några av de saker du kan tänka på om du vill förbereda dig. Du hittar fler exempel under Detta kan hända och i Krisinformations mobilapp.

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Civilförsvarsförbundet och Dinsäkerhet.se.

Mer om din egen krisberedskap

  • Diskutera gärna, men tänk efter vad du delar i sociala medier. Det är speciellt viktigt vid allvarliga händelser och kriser. Här får du några tips om hur du kan hjälpa till.