OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Kemist på Livsmedelsverket

Uppdaterades
Martin Sandberg är senior kemist och arbetar på Livsmedelsverket. Foto: Melker Dahlstrand.

Tre frågor till...

Namn: Martin Sandberg
Titel: Senior kemist
Organisation: Livsmedelsverket

Vad gör du?

Jag ansvarar för analyser av livsmedel. På vår avdelning arbetar två seniora kemister, tre laboratorieingenjörer och en mikrobiolog. Jag omvärldsbevakar för att se om en händelse är något för Livsmedelsverket att agera på.

Hur arbetar ni?

Vi har metoder för att DNA-testa råvaror, men att spåra förekomst av hästkött i färdigrätter ställde nya krav på vårt arbete. Vi fick förfina metoderna för att kunna analysera halvfabrikat och färdigrätter.

Vilken är nyttan för samhället?

Livsmedelsverket tar tillvara konsumenternas intressen. Man vet ju inte alltid vad som ingår i det man äter. Många oroar sig både för fusk och för farliga ämnen i maten. Jag förstår dem, om någon har fuskat medvetet blir man ju irriterad.