Kustbevakningsassistent

Tre frågor till…

Namn: Malin Öhlander
Titel: Kustbevakningsassistent
Organisation: Kustbevakningen

Vilka är dina arbetsuppgifter?

Jag är en i besättningen på ett miljöskyddsfartyg. Under en miljöoperation är vi sysselsatta med oljehantering. Jag är även räddningsdykare och ingår i ett brandteam som flygs till fartyg för brandsläckning.

Hur ser en arbetsdag ut?

Vi får en patrullorder för veckans jobb, till exempel att kontrollera att lastbärare följer reglerna för farligt gods, undersöka ett utsläpp eller hjälpa en båt som hamnat i sjönöd.

Vilka kriser ska ni kunna hantera?

Ett riskobjekt är all kryssningstrafik till och från Stockholm. Det är många tusen passagerare som behöver evakueras om det händer en olycka. Ett annat är ett stort oljeutsläpp i Stockholms skärgård eller i Mälaren, som försörjer hela Stockholm och Mälardalen med dricksvatten.