OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Kustbevakningsassistent

Malin Öhlander arbetar som kustbevakningsassistent på Kustbevakningen. Foto: Melker Dahlstrand.

Tre frågor till…

Namn: Malin Öhlander
Titel: Kustuppsyningsman
Organisation: Kustbevakningen

Vilka är dina arbetsuppgifter?

Jag är en i besättningen på ett miljöskyddsfartyg. Under en miljöoperation är vi sysselsatta med bekämpa och begränsa utsläpp av olja eller andra farliga ämnen. Jag är även räddningsdykare.

Hur ser en arbetsdag ut?

Som kustbevakare har vi ständig beredskap för att rädda liv och miljö. Under vår beredskap genomför vi tillsyn och kontroll av allt från fritidsbåtstrafik till lastbilar som ska med färjor ut på sjön. Det skapar variation och ingen patrull är den andra lik.

Vilka kriser ska ni kunna hantera?

Kustbevakningen ska kunna hantera ett oljeutsläpp till sjöss på 10 000 ton. Det motsvarar en tank på ett större lastfartyg. Vi ingår också i det som kallas samhällets krishanteringssystem. Det innebär att Kustbevakningen ska kunna hjälpa och samverka med övriga delar av samhället vid extraordinära händelser som kan komma att medföra svåra påfrestningar.