OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Elsäkerhetsverket

Vid till exempel en storm som gjort att elledningar har skadats ser Elsäkerhetsverket till att reparationer och åtgärder i elnätet sker snabbt och säkert.
Uppdaterades
Foto: Maria Obed, Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som ansvarar för tekniska säkerhetsfrågor i elnätet. Elsäkerhetsverkets inspektörer utför tillsyn av elektriska anläggningar och verket följer upp olyckor och tillbud.

Under en kris ser Elsäkerhetsverket till att de som genomför reparationer gör detta på ett snabbt och säkert vis. Efter krisen följer de upp åtgärderna.

Samverkansområde för tryggare elförsörjning

Verket är en av de myndigheter som ansvarar för krisberedskap inom Samverkansområde Teknisk infrastruktur (SOTI). Samverkansområden är nätverk som består av myndigheter och organisationer som gemensamt har ansvar för att myndigheter ska bli bättre på att hantera kriser. Samverkansområdet för teknisk infrastruktur arbetar för att elförsörjning, tele- och IT-kommunikation ska bli säkrare.

Informationen kommer från Elsäkerhetsverket.

Taggar för denna sida: