Ett sårbart samhälle med stora resurser

Livet i Sverige har troligen aldrig varit så tryggt och välordnat som det är i dag. Men vårt samhälle är fortfarande sårbart, om än på ett annat sätt än förr i tiden.

1921 drabbades Sverige av en isstorm. Ett 4,5 centimeter tjockt lager av is lade sig över stora delar av Mellansverige. Trots detta klarade sig 1921 års Sverige bra – det skulle inte dagens samhälle göra.

Ökat beroendet av el och transporter

Isstormen 1921 slog ut stora delar av elnätet – men då var vi inte så beroende av elektricitet.

År 1921 hotades inte människors vattenförsörjning av elbortfallet och det fanns fotogenlampor och vedspisar. Få människor hade en bil och än färre var beroende av bil för att transportera sig. Däremot kunde extrem väderlek vara ett hot mot jordbruket och därmed faktiskt skapa hungersnöd.

Senare års händelser – till exempel stormen Gudrun i januari 2005 – har lärt oss hur beroende vi är av elektricitet och fungerande transporter. Få verksamheter i samhället fungerar utan tillgång till el.

Större resurser och mer kunskap

På samma sätt är det med smittsamma sjukdomar. I dag sprids de snabbare eftersom vi reser mer och har kontakter med stora delar av världen på ett annat sätt än tidigare.

Samtidigt har sjukvården mycket större möjligheter i dag. Sjukdomar som för hundra år sedan upplevdes som dödliga anses i dag många gånger bagatellartade.

Det moderna samhället är sårbart på ett annat sätt än tidigare. Men samhället har också betydligt större resurser och mer kunskap om hur vi ska hantera kriser.

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Uppdaterades
Taggar för denna sida:

Läs mer om ett sårbart samhälle med stora resurser