Utrymning

Om händelser hotar liv eller hälsa kan svenska myndigheter låta utrymma ett område eller en fastighet. Det kan ske vid exempelvis kärnkraftsolycka, utbrott av smitta, brand eller naturolycka.

Det är bara om det är mindre farligt att lämna området än att stanna kvar som en utrymning genomförs. Här tar vi upp utrymning inom Sveriges gränser. När det gäller att ta hem svenska medborgare från utlandet används normalt termen evakuering. Läs mer på sidorna om händelser utomlands.

I normalfallet är det räddningsledaren som beslutar om utrymning. En kommunal nämnd eller en länsstyrelse som har tagit över ansvaret för räddningstjänsten kan också besluta om utrymning, liksom i vissa fall Polisen.

Beslut om en utrymning förmedlas genom Viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Vid skogsbranden i Västmanland i augusti 2014 evakuerades tusentalet människor. Information om utrymningen förmedlades då även via länsstyrelser och kommuners webbplatser, i sociala medier och genom dörrknackning. Information om utrymningen ska kunna förstås oavsett språk, ålder, kön, kultur, läskunnighet eller funktionsnedsättningar. 

Vid större händelser är det bra att följa utvecklingen genom att lyssna på exempelvis beredskapskanalen Sveriges Radio P4.

Samlingsplatser

De som behöver transport ska få den hjälpen, liksom de som befinner sig på vårdinrättningar, äldreboenden, fängelser med mera. En myndighet, normalt kommunen, kan upprätta uppsamlingsplatser i eller nära det utrymda området och utrymningsplatser utanför. På utrymningsplatser finns information om händelserna, möjlighet till registrering och, beroende på vad som har hänt, sjukvård eller möjlighet till att duscha. Det kan upprättas mottagningsplatser där tillfälligt boende kan ordnas åt den som behöver det.

Registrering

Vid en så kallad beordrad utrymning registrerar Polisen namn, kontaktuppgifter och andra upplysningar om dem som utrymts. Det görs på utrymningsplatser eller via polisens telefonnummer 114 14. Registrering sker både för att underlätta myndigheternas arbete med att hjälpa dem som utrymts och för att människor ska kunna få tag i sina anhöriga.  

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Uppdaterades
Taggar för denna sida: