VMA: Så varnas allmänheten

När en kris inträffar finns ett stort behov av snabb och tillförlitlig information. Här kan du läsa om Viktigt meddelande till allmänheten, VMA.
Foto: MSB

Varnings- och informationssystemet VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, används vid olyckor och allvarliga händelser samt för att varna för och informera om störningar i samhällsviktiga funktioner och i samband med extraordinära händelser.

Viktigt meddelande till allmänheten

Den myndighet som begär ett VMA ansvarar för informationens innehåll och för att de uppgifter som lämnas är korrekta. Korta, precisa fakta lämnas till SOS-centralen, som förmedlar informationen till Sveriges Radios sändningsledning.

Sändningsledningen ser till att Sveriges Radios alla kanaler sänder meddelandet och distribuerar meddelandet till medverkande TV-företag. Sveriges Radios meddelande sänds med automatik i den privata lokalradion. Sändningsledningen tjänstgör dygnet runt och är garanten för att meddelandet når alla som ingår i VMA-systemet.

Meddelandet innehåller information om:

  • vad som hänt eller kan hända
  • vad som utgör det akuta hotet
  • anvisningar om vad människor ska göra för att skydda sig
  • vad allmänheten kan göra för att underlätta räddningsarbetet.

VMA-information kan även spridas via telefoni i områden som den som begär VMA bestämmer.

Det man bör göra om man hör signalen är att gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation och lyssna på Sveriges Radio P4 eller SVT. Där sänds ett meddelande om vad som har hänt eller vad som kan hända och anvisningar om vad man kan göra för att skydda sig. Sveriges Radio är beredskapskanal med uppdrag att förmedla information från myndigheter under samhällsstörningar och kriser.

Varning utomhus

Varning utomhus kan ske i princip i alla orter med mer än 1 000 invånare och inom särskilda områden runt kärnkraftverken. Det finns cirka 4 500 ljudsändare.

Signalen i utomhuslarmet består av sju sekunder långa ljudstötar med fjorton sekunders paus emellan. De långa signaler som hörs den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december, är bara ett test av systemet. Ljudsignalen kallas ibland även för "Hesa Fredrik".

Utomhusvarningssystemet kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om landet skulle råka i krig.

VMA till mobiltelefoner

Det är möjligt att skicka VMA via SMS till mobiltelefoner i ett område. Riksdagen har godkänt de lagändringar som krävs för att göra detta. Förändringen innebär att mobiloperatörer blir skyldiga att förmedla varningsmeddelande till allmänheten. För att detta ska vara möjligt får operatörerna rätt att behandla uppgifter om mobiltelefoners position. Uppgifterna får endast behandlas i den utsträckning och under den tid som är nödvändig för att sända varningsmeddelande och ska därefter genast utplånas.

Varning kring kärnkraftverk

Inom den så kallade inre beredskapszonen kring kärnkraftverken varnas allmänheten både utomhus och inomhus.

Utomhus används samma system som för övrig utomhusvarning. För inomhusvarning används RDS-systemet och för att kunna få denna varning har alla hushåll inom beredskapszonen tilldelats särskilda radiomottagare avsedda för varningsmeddelande.

Myndighetsmeddelande

Vid mindre allvarliga händelser kan myndigheter begära att få sända så kallade myndighetsmeddelanden. Det kan handla om till exempel trafiksvårigheter på grund av oväder, svaga isar, ett giftutsläpp eller liknande situationer som i ett kort perspektiv inte bedöms som livsfarliga. Till skillnad från när ett VMA utfärdats bryter inte radion sändningen för att förmedla myndighetsmeddelanden.  

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges Radio.