OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner.
Uppdaterades
Så här kan en tuta som ljuder vid Viktigt meddelande till allmänheten se ut.

Varningssystemet innefattar information i radio och tv, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik".

Du kan få VMA i flera olika kanaler:

 • via radio och tv
 • från Krisinformation.se via webb, app och i sociala medier
 • som notis i Sveriges Radios app SR Play.

I vissa fall kan du bli varnad genom: 

 • talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området
 • sms till din mobil om den är registrerad, eller används, i det drabbade området.

Om du nås av ett VMA ska du följa de uppmaningar som ges. Följ också händelsen i Sveriges Radio P4 eller på Krisinformation.se. Ring 113 13 (SOS Alarms informationsnummer) om du har frågor eller vill veta mer.

Utomhusvarning med tyfoner (Hesa Fredrik)

Vanligtvis förmedlas VMA via radio och tv. Men vid riktigt allvarliga händelser används även utomhusvarningssystemet för viktigt meddelande, även kallad Hesa Fredrik. Utomhusvarningssystemet kan användas för beredskapslarm och flyglarm om Sverige skulle råka i krig. Utomhussignalerna testas var tredje månad. Signalen låter oavbrutet i sju sekunder, sedan följer fjorton sekunders tystnad. Signaltestet pågår under minst två minuter.

Hör du en sådan utomhusvarningssignal ska du: 

 • gå in
 • stänga fönster, dörrar och ventilation
 • lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information om vad du ska göra.

Sveriges Radio är beredskapskanal med uppdrag att förmedla information från myndigheter under samhällsstörningar och kriser. 

Du kan också följa Krisinformation.se (via webb, app eller i sociala medier) eller SVT för mer information. Utomhussignalen ska alltid följas av ett meddelande i ovan nämnda kanaler.

Utomhusvarningssystemet kan också användas för beredskapslarm och flyglarm om Sverige skulle råka i krig.

Hör du en signal som du misstänker är Hesa Fredrik?

Många hör av sig till oss och tror att de har hört Hesa Fredrik. Men det är faktiskt mycket sällan som signalen används.

Om du hör ett tut som du misstänker är Hesa Fredrik så följ information via Sveriges Radio P4, SVT eller på Krisinformation.se. Tänk på att det finns många olika ljud som kan misstas för att vara en VMA-signal, exempelvis sprängningar på byggarbetsplatser, från tåg och larm från industrier.

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges Radio.

Alla VMA på en karta

Här kan du se alla VMA som har utfärdats under 2019.

I den här kartan kan du se alla 56 VMA som har utfärdats under 2018 och här hittar du alla 46 VMA som gäller 2017. Du kan också se grafer som visar fördelningen av VMA per månad och län.

Läs mer

 • Så varnar Krisinformation.se

  Krisinformation.se är inte en officiell del av larmkedjan och är inte garanterad att få veta om ett Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, utfärdas.

 • Crowdsourcing på Krisinformation.se

  Crowdsourcing betyder att många samlar in information tillsammans. Det finns många bra exempel på hur medborgare och myndigheter har hjälpts åt i olika kriser för att få en bättre överblick över situationer och följder.

 • Så låter utomhuslarmen vid kris, krigsfara och krig

  Vid allvarliga händelser, kris, krigsfara och krig kan varningar utfärdas med hjälp av utomhuslarm. Här hittar du information om hur de olika larmen låter och vad du ska göra när du hör dem.