Crowdsourcing på Krisinformation.se

Crowdsourcing betyder att många hjälps åt att samla in information tillsammans. Det finns många bra exempel på hur medborgare och myndigheter hjälpts åt i olika kriser för att få en bättre överblick över situationer och följder.

Ett exempel är Japan, när en jordbävning och en tsunami drabbade kusten och bland annat orsakade reaktorhaveri i Fukushima-verket. Kaos uppstod och många kommunikationssystem bröt ihop. Japanska läkare berättade efteråt om hur Twitter och andra webbplatser blev viktiga informationskanaler när det fasta telefonnätet slogs ut – via sjukvårdspersonal och drabbade som twittrade kunde patienter få information om var medicin fanns tillgänglig. Vi har skrivit en del om crowdsourcad krisinformation på vår blogg, läs här om du vill.

Själva informationsinsamlingen kan ske på olika sätt, men det är vanligt att använda kartor. Krisinformation.se började i december 2015 att testa ett enkelt verktyg för crowdsourcing, där allmänheten kunde skicka in sina egna observationer till en gemensam karta. Under 2016 och 2017 har vi fortsatt på samma spår, totalt har vi samlat in tusentals observationer. Tanken med att testa detta i liten skala är att kunna använda verktyget vid en verklig händelse.

Var med och testa Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

I samband med testen av signalen Viktigt meddelande (VMA) som sker kl 15:00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december, brukar krisinformation.se fråga allmänheten i sociala medier om de hörde ”Hesa Fredrik”, som tutan kallas. Allmänheten får då i uppgift att svara ”ja” eller ”nej” och markera på en karta var de befinner sig. Ett enkelt sätt att skapa kännedom kring testen och att samla information om hur tutorna fungerar. Läs mer om VMA här.

Vi använder oss av verktyget ArcGIS, ett geografiskt informationssystem för att behandla, presentera och sprida geografiska data. Det bygger på programvara från det amerikanska företaget Esri (Environmental Systems Research Institute).

Vid vårt senaste VMA-test 4 september 2017 fick vi in cirka 25 700 svar, varav de flesta hörde tutan.

Vi är mycket tacksamma för återkoppling! Du når oss på Twitter och Facebook och kan mejla oss på mailto:redaktionen@krisinformation.se. Skriv "Crowdsourcing" i ämnesraden.

Tack till alla som vill vara med och testa!

Uppdaterades
Taggar för denna sida: