OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Eldningsförbud

I kartan finns information om eldningsförbud i kommunerna. Data kommer direkt från respektive Länsstyrelse som har ansvar för uppdatering. För mer information om eldningsförbud se kommunens hemsida.
Publicerades

Grönt = Inget eldningsförbud
Rött eller gult = Eldningsförbud
Grått = Denna kommun deltar inte i denna tjänst