OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Så varnar Krisinformation.se

Krisinformation.se är inte en officiell del av larmkedjan och är inte garanterad att få veta om ett Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, utfärdas.
Uppdaterades

Snabbast och säkrast när det gäller varningar till allmänheten är fortsatt Sveriges Radios P4. Där går alltid varningarna ut direkt, liksom på SVT Text och i Sveriges Televisons sändningar.

Kompletterande information om händelsen

Utöver att publicera larmet kan Krisinformation erbjuda ytterligare information om den händelse som givit upphov till larmet och, framför allt, presentera länkar till de som är ansvariga för att hantera händelsen.

Vid mindre allvarliga händelser kan myndigheter begära att få sända så kallade myndighetsmeddelanden. Det kan handla om till exempel trafiksvårigheter på grund av oväder, svaga isar, ett giftutsläpp eller liknande situationer som i ett kort perspektiv inte bedöms som livsfarliga.

Anpassa varningarna till ny teknik

Vi publicerar inte alltid myndighetsmeddelanden. Vi värderar hur allvarlig händelsen är och hur många som kan tänkas påverkas av händelsen och tar därefter ett publiceringsbeslut.

Det pågår ett arbete med att förändra systemet för varningar till allmänheten. Syftet är att anpassa systemet till modern teknik och förändrade medievanor.