SMHI:s system för vädervarningar

Vädret i Sverige övervakas dagligen av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI. En av SMHI:s viktigaste uppgifter är att varna för oväder.

Vädervarningarna kan omfatta vind, snöfall, underkylt regn och åska. SMHI varnar också för vattenstånd, nedisning och höga flöden.

Om vädersituationen väntas skapa stora störningar i samhället publicerar Krisinformation.se en nyhet med hänvisning till SMHI och andra ansvariga aktörer.

SMHI:s varningsklasser

Vädervarning klass 1 – Väderutveckling väntas som innebär vissa risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner.

Vädervarning klass 2 – Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på internet, radio eller TV.

Vädervarning klass 3 – Mycket extremt väder väntas som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på internet, radio eller TV. 

Vädervarningar publiceras 24 timmar innan ovädret inträffar på SMHI:s hemsida. Varningarna läses också upp i Sveriges Radio i samband med väderleksrapporten.

Brandriskvarningar

Brandriskvarningarna  grundas på flera olika beräkningsmetoder som utvecklats av SMHI i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Brandriskprognoserna utgör bland annat underlag för planering av släckningsinsatser och för utfärdande av eldningsförbud.

Allmänna brandriskvarningar förmedlas genom radions P1 och SMHI:s webbsida. Dagliga brandriskkartor finns tillgängliga på MSB:s webbsida.

Värmevarningar

Vid riktigt varmt väder kan SMHI utfärda en varning för höga temperaturer. Syftet är att bland annat vården lättare ska kunna förebygga och minska negativa hälsoeffekter av värmeböljor.

Varning klass 1 – Om den högsta temperaturen varje dygn bedöms bli minst 30 grader tre dagar i följd utfärdar SMHI en klass 1-varning. Varningen läggs ut på SMHI:s hemsida.

Varning klass 2 – Om en klass 1-varning är utfärdad och perioden med minst 30 grader kan bli längre än fem dygn utfärdas en klass 2-varning. Det samma gäller om temperaturen bedöms bli minst 33 grader i tre dygn eller mer. Även klass 2-varningar läggs ut på SMHI:s hemsida.

Höga flöden

Vid risk för höga flöden i ett område kan SMHI utfärda varningar för högt, mycket högt eller extremt högt flöde i utpekade vattendrag.

För vattennivåer i landets största sjöar varnas för högt, mycket högt och extremt högt vattenstånd. För havsvattennivåer varnas för högt vattenstånd.

Informationen kommer från SMHI och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).