OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

SMHI:s system för vädervarningar

Vädret i Sverige övervakas dagligen av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI. En av SMHI:s viktigaste uppgifter är att varna för oväder för att skydda liv och egendom.
Uppdaterades
Även åska omfattas av SMHI:s varningssystem. Foto: Uwe Zucchi, TT.

Att SMHI utfärdar en varning innebär inte att det aktuella väderfenomenet kommer att inträffa, men att sannolikheten är stor för att det kommer göra det.

Här hittar du varningarna

Vädervarningar publiceras SMHI:s webbplats upp till 24 timmar innan ovädret inträffar  Varningarna läses också upp i Sveriges Radio i samband med väderleksrapporten.

Om vädersituationen väntas skapa stora störningar i samhället publicerar Krisinformation.se en nyhet med hänvisning till SMHI och andra ansvariga aktörer.

SMHI:s varningsklasser

Varningarna delas in i olika klasser beroende på hur allvarligt vädret väntas bli. Alla väderfenomen omfattas inte av alla tre nivåerna.

Vädervarning klass 1
Väderutveckling väntas som innebär vissa risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner.

Vädervarning klass 2
 Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på internet, radio eller TV.

Vädervarning klass 3
Mycket extremt väder väntas som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på internet, radio eller TV. 

Skillnad på varning och risk

Utöver vädervarningarna utfärdar SMHI också risker. En risk är ingen varning utan utfärdas när väderutvecklingen är mer osäker. Till exempel när det är svårt att förutsäga hur mycket nederbörd som väntas, eller var skyfall slår ner lokalt. En risk kan övergå i en varning men behöver inte göra det. 

Exempel på varningar

Vädervarningarna kan omfatta vind, nederbörd, halka eller åska. SMHI varnar också för till exempel vattenflöden, nedisning och höga temperaturer. Här beskriver vi några av de risker och varningar som utfärdas:

Brandrisker

Brandrisker grundas på flera olika beräkningsmetoder som utvecklats av SMHI i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Brandriskprognoserna utgör bland annat underlag för planering av släckningsinsatser och för utfärdande av eldningsförbud.

Allmänna brandrisker förmedlas genom Sveriges Radio och SMHI:s webbplats. Dagliga brandriskkartor finns tillgängliga på MSB:s webbplats.

Värmevarningar

Vid riktigt varmt väder kan SMHI utfärda en varning för höga temperaturer. Det gör att till exempel hälso- och sjukvården har lättare att förebygga och minska negativa hälsoeffekter av värmeböljor.

Varning klass 1
Utfärdas om den högsta temperaturen varje dygn bedöms bli minst 30 grader tre dagar i följd. 

Varning klass 2
Utfärdas om en klass 1-varning är utfärdad och perioden med minst 30 grader kan bli fem dygn eller längre. Detsamma gäller om temperaturen bedöms bli minst 33 grader i tre dygn eller mer. 

Stora regnmängder

Stora regnmängder kan leda till bland annat översvämningar och trafikstörningar.

Varning klass 1
Utfärdas vid förväntade regnmängder från 35 mm inom 12 timmar upp till 70 mm inom 24 timmar. En klass 1-varning innebär risk för stora vattensamlingar, överfyllda dagvattenledningar och översvämmade källare.

Varning klass 2
Utfärdas vid förväntade regnmängder på minst 70 mm inom 24 timmar.
En klass 2-varning innebär mycket stor risk för översvämningar i källare, dagvattensystem och mindre vattendrag. Den innebär också risk för översvämmade vägar.

Informationen kommer från SMHI och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).