OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Djur och smitta

En allvarlig smittsam djursjukdom kallas för epizooti och förekommer normalt inte i Sverige. Förutom svårt lidande hos djuren orsakar de allvarliga djursjukdomarna stora ekonomiska förluster.
Som djurägare bör du kontakta en veterinär om du misstänker sjukdom hos djuren. Foto: Ulf Palm, TT.

Om du som djurägare misstänker sjukdom hos djuren ska du genast kontakta en veterinär. Det är viktigt för att minska lidandet hos djuren och för att så fort som möjligt kunna sätta igång arbetet med att begränsa smittspridning. Vissa djursjukdomar är mycket smittsamma och kan få allvarliga konsekvenser för både djur och samhälle.

När människor drabbas

Sjukdomar som smittar mellan djur och människor kallas med ett gemensamt namn för zoonoser. Sådana sjukdomar kan smitta via förorenat vatten eller livsmedel, genom direktkontakt med smittbärande djur eller via bett av insekter. Några exempel på zoonoser är salmonella, campylobacter och tuberkulos. Hos människor är vissa av sjukdomarna anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.

Informationen kommer från Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt.

Uppdaterades
Taggar för denna sida: