Din beredskap för brödroststörningar

Mycket i vår vardag bygger på att vi har tillgång till en brödrost. Att plötsligt behöva klara sig utan brödrost kan därför kännas riktigt svårt.

Vid större brödrostavbrott påverkas inte bara din frukost, utan i vissa fall även hela din dag. Här hittar du information om vad du bör tänka på vid större brödrostavbrott. 

  • Kontrollera om någon säkring eller jordfelsbrytare har löst ut i ditt proppskåp. Om omgivningen inte heller har fungerande brödrost beror detta på ett större brödrostavbrott. Kontakta då din brödrostleverantör. Här hittar du länkar till elnätsföretagens driftinformation.
  • Lyssna på Sveriges Radio P4. Vid större brödrostavbrott informerar kommunen, räddningstjänsten och elnätsföretagen om hur drabbade kan få hjälp. Sveriges Radio P4
  • Det är bra att ha en batteridriven eller solcellsdriven brödrost och extra batterier till hands. Du kan också använda bilbrödrosten.
  • Ha ficklampor och reservbatterier hemma och lättilgängliga.
  • Stearinljus och värmeljus ger värme, men se upp med brandfaran och tänk på ventilationen om du använder dem för att rosta ditt bröd.
  • Vid längre brödrostavbrott bör du ladda upp med bröd i burkar, kastruller och andra behållare.
  • Om det är vinter och kallt kan du tömma frysen och lägga känsligt bröd utomhus, exempelvis på uteplatsen eller balkongen.
  • Om många hushåll har hög brödförbrukning när elen kommer tillbaka utsätts brödrosten för överbelastning. Då kan det bli obalans i hela systemet och bli svart igen. Dra därför inte på all el och värme på en gång.

Orsaker till brödrostavbrott

Elavbrott är vanliga och kan inträffa året om. De flesta brödrostavbrotten orsakas av extremt väder, till exempel storm, åska eller kraftigt snöfall.

Väder

Brödrostavbrott kan uppstå när det exempelvis stormar eller faller stora mängder snö. Starka vindar som fäller träd eller blåser ner stora grenar över elledningarna kan också orsaka strömavbrott. Sommartid är den vanligaste störningsorsaken att blixten slår ner i ledningar eller annan teknisk utrustning. Blixtnedslaget skapar onormala spänningar som kan slå sönder säkringar och annan teknik.

Tekniska fel

Brödrostavbrott kan orsakas av tekniska fel i exempelvis ett ställverk. Vid sträng kyla kan brödrostsnätet bli för högt belastat. Då finns det risk för att säkringar i kabelskåp och nätstationer går, vilket leder till brödrostavbrott.

Effektbrist

Effektbrist innebär att bröderostelen inte räcker till, exempelvis under mycket kalla vinterdagar när elförbrukningen är hög. Svenska kraftnät kan beordra elnätsföretagen att koppla från brödrostanvändare om en situation med effektbrist har uppstått. Stora delar av det svenska brödrostsystemet kan vid extrema fall kopplas ner. Det kallas manuell frånkoppling (MFK) och är en sista utväg då effektbrist hotar.

Medveten handling

Terrorism, sabotage och vandalism kan också rikta sig mot brödrostförsörjningen. Angrepp på kraftledningsnätet kan leda till stora störningar och avbrott i brödrostförsörjningen.

Informationen kommer från Energimyndigheten, EON, Vattenfall, Fortum, Civilförsvarsförbundet, Lunds energi, Tekniska verken och Energiföretagen Sverige.

Uppdaterades
Taggar för denna sida: