OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Alla elnätsföretag i Sverige

Här hittar du länkar till driftinformation från leverantörer av el och energi.

elområden.se hittar du ditt elområde, nätområde och nätbolag.

Aktörer