OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Strömavbrott och elstörningar NY

Samhället är beroende av elektricitet. Här kan du läsa om varför elavbrott uppstår, hur samhället påverkas och vad du själv kan göra om du råkar ut för ett strömavbrott.
Uppdaterades

Det svenska elsystemet är driftsäkert, men ändå sårbart för olyckor, sabotage, tekniska fel och extremt väder. Utan el slutar vattenförsörjning och avlopp att fungera. Även system för tele- och datakommunikation påverkas. Det kan leda till att det till exempel inte går att ta ut pengar i uttagsautomater eller använda mobiltelefon eller dator.

I Sverige har det inträffat flera omfattande strömavbrott. Ett exempel är när stormen Gudrun drog in över Sydsverige 2005 då 730000 abonnenter blev utan el. Efter 20 dygn var fortfarande 12 000 hushåll (eller personer) utan ström och för vissa varade avbrottet upp till 45 dagar. Ett mer närliggande exempel är stormen Alfrida 2019 som gjorde omkring 100 000 abonnenter (Obs! personer eller hushåll?)strömlösa.

Myndigheter och elnätsföretag arbetar för att elnätet ska bli så driftsäkert som möjligt. Omfattande elavbrott förekommer sällan, mindre avbrott uppstår då och då. När ett strömavbrott inträffar är det viktigt att du är väl förberedd för att hantera detta.

 

Orsaker till elavbrott

Elavbrott är vanliga och kan inträffa året om. De flesta elavbrotten orsakas av extremt väder, till exempel storm, åska eller kraftigt snöfall.

Väder

Elavbrott kan uppstå när det exempelvis stormar eller faller stora mängder snö. Starka vindar som fäller träd eller blåser ner stora grenar över elledningarna kan också orsaka strömavbrott. Sommartid är den vanligaste störningsorsaken att blixten slår ner i ledningar eller annan teknisk utrustning. Blixtnedslaget skapar onormala spänningar som kan slå sönder säkringar och annan teknik. Det är mycket viktigt att aldrig gå nära en nedfallen elledning efter en storm, eftersom detta är förenat med livsfara. Tänk också på att inte heller röja stormfälld skog som ligger nära elledningar.

Tekniska fel

Elavbrott kan orsakas av tekniska fel i exempelvis ett ställverk. Vid sträng kyla kan elnätet bli för högt belastat. Då finns det risk för att säkringar i kabelskåp och nätstationer går, vilket leder till elavbrott.

Effektbrist

Effektbrist innebär att elen inte räcker till, exempelvis under mycket kalla vinterdagar när elförbrukningen är hög. Svenska kraftnät kan beordra elnätsföretagen att koppla från elanvändare om en situation med effektbrist har uppstått. Stora delar av det svenska elsystemet kan vid extrema fall kopplas ner. Det kallas manuell frånkoppling (MFK) och är en sista utväg då effektbrist hotar.

Medveten handling

Terrorism, sabotage och vandalism kan också rikta sig mot elförsörjningen. Angrepp på kraftledningsnätet kan leda till stora störningar och avbrott i elförsörjningen.

Informationen kommer från Energimyndigheten, EON, Vattenfall, Fortum, Civilförsvarsförbundet, Kraftringen energi, Tekniska verken och Energiföretagen Sverige.