OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Blixtnedslag och åska

Åska är ett väderfenomen i atmosfären med elektriska urladdningar i form av blixtar. Blixtnedslag kan leda till bränder, elavbrott och telestörningar.
Uppdaterades
Åska över Santo Domingo i Dominikanska republiken efter orkanen Maria. Foto: TT/Orlando/Epa

Intensiva åskväder kan orsaka bränder och skador i elledningar och elektriska komponenter. Därför kan bränder uppstå lång tid efter det att blixten slagit ned.  

Din beredskap för blixtnedslag

När du ser en blixt kan du räkna för att bedöma hur långt bort den slår ner. Tre sekunder mellan att du ser blixtens ljus och hör åskknallen betyder att blixten slagit ner en kilometer bort. Risken att träffas av en blixt är liten, men direkta blixtträffar kan orsaka svåra skador eller vara dödliga.

Om ett åskväder närmar sig ska du helst gå inomhus. Är du utomhus så undvik öppna fält och att stå nära träd eller andra höga föremål. Vistas inte i eller på vatten när åskan går.

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, SMHI och Elsäkerhetsverket.

 

Myndigheters information om blixtnedslag