OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Gräs- och skogsbrand

Vid torka ökar brandrisken i skog och mark. Är du osäker på brandrisken, kontakta räddningstjänsten i kommunen innan du eldar.
Uppdaterades
Skogsbrandbekämpning under skogsbranden i Sala 2014. Foto: Johan Eklund/MSB.

Gräsbränder kan sprida sig mycket snabbt och vara svåra att släcka. Under våren ökar brandrisken i gammalt torrt fjolårsgräs. Risken för gräsbrand är särskilt stor på eftermiddagen när gräset har torkat. När det blåser kan elden spridas snabbt. Hastiga väderomslag kan göra att risken för gräsbrand snabbt kan ändras och lokala variationer i brandrisk kan vara stora.

Skogsbränder

Skogsbränder kan uppstå på grund av eldning, skogsavverkning, gnistor från tåg eller blixtnedslag. Vid långvarig torka, då även djupare markskikt är uttorkade, kan en antändning leda till att en svår brand utvecklas. Även om brandriskprognosen visar ett lågt värde kan det vara olämpligt att elda om det har varit torrt i markerna länge. Det kan vara mycket farligt att gå ut i skogen efter en skogsbrand. Kontakta räddningstjänsten i din kommun om du är osäker på vad som gäller. SMHI uppdaterar kontinuerligt sin brandriskkarta under våren och sommaren.

Eldningsförbud

Om du är osäker på brandrisken, kontakta räddningstjänsten. De kan ge dig råd om eldning och besked om vilka regler som gäller. Den kommunala räddningstjänsten eller länsstyrelsen kan utfärda eldningsförbud vid hög brandrisk. Detta brukar meddelas i Sveriges Radio P4 samt på respektive länsstyrelses, kommuns och räddningstjänsts webbplats. 

Eldningsförbud innebär att du inte får använda öppen låga utomhus. All eldning utomhus är då förbjuden, men det kan vara tillåtet att grilla på iordningställda grillplatser eller hemmagrillar. Är du osäker på vilka regler som gäller där du bor, kontakta din kommunala räddningstjänst. Läs mer om eldningsförbud på MSB:s webbplats DinSäkerhet.se.

Appen BRANDRISK Ute

BRANDRISK Ute är en app som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark och minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Den lär också ut mer om säker eldning utomhus. Appen finns för iPhone, iPad och Android. Läs mer om appen och hur du kan ladda ner den hos DinSäkerhet.se

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och SMHI.