Varning vid hög temperatur

SMHI kan utfärda en varning för höga temperaturer. Syftet är att bland annat vården lättare ska kunna minska negativa hälsoeffekter av värmeböljor.

Flera länder använder varningssystem för höga temperaturer. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, har beredskap för värmevarningar under perioden maj till september.

Meddelande om höga temperaturer

Vid en förväntad högsta temperatur på minst 26 grader tre dagar i följd skickar SMHI ut ett meddelande till alla landsting, länsstyrelser samt utvalda myndigheter. Meddelandet läggs även ut på SMHI:s hemsida.

Klass 1-varning för mycket höga temperaturer

Om den högsta temperaturen varje dygn bedöms bli minst 30 grader tre dagar i följd utfärdar SMHI en klass 1-varning. Varningen läggs ut på SMHI:s hemsida.

Klass 2-varning för extremt höga temperaturer

Om en klass 1-varning är utfärdad och perioden med minst 30 grader kan bli längre än fem dygn utfärdas en klass 2-varning. Det samma gäller om temperaturen bedöms bli minst 33 grader i tre dygn eller mer. Även klass 2-varningar läggs ut på SMHI:s hemsida.

Informationen kommer från SMHI.