OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Objekt från rymden

Meteoroider och asteroider passerar jorden och utgör normalt sett ingen fara för människor. Däremot kan de hota satelliter och störa telekommunikationer.
Uppdaterades
Bild på jorden från Suomisatelliten i rymden. Foto: NASA

Himlakroppar som meteoroider och asteroider kan passera jorden men utgör normalt sett ingen fara för människor. Däremot kan sådana objekt, liksom rymdskrot och solstormar, hota de satelliter som behövs för bland annat navigeringssystem, väderprognoser och telekommunikationer.

Det är ytterst sällsynt att stora objekt som asteroider (småplaneter) närmar sig jorden. Det är också mycket ovanligt att den enskilda människan drabbas av nedslag. Däremot kan solstormar störa elförsörjning och annan viktig infrastruktur. Myndigheter i Sverige och utomlands utvecklar därför metoder för att tidigt kunna varna för hot från rymden.

Ett större hot än asteroider utgörs av mikrometeoroider som kan störa satelliter och därigenom påverka exempelvis tv-mottagning, väderleksprognoser, elförsörjning, transporter (genom GPS-systemet) och telekommunikationer.

Informationen kommer från: NASA, European Space Agency och Rymdstyrelsen.