OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Rymdskrot

Rymdskrot är föremål tillverkade av människan som inte längre har någon funktion och som är på drift i rymden, oftast gamla rymdraketer eller satelliter.
Uppdaterades

Gamla rymdkapslar, utbrända raketsteg och hela inaktiva satelliter eller delar av satelliter som brutits sönder kallas rymdskrot. De hotar framför allt andra satelliter i rymden. En kollision kan påverka eller förstöra satelliter som fortfarande används.

Verksamheter som är beroende av satelliter är exempelvis tv-mottagning, väderleksprognoser, militär verksamhet, miljöövervakning, elförsörjning, flyg- och sjötransporter (genom bland annat GPS-systemet) samt telekommunikationer.

Stor mängd mycket små föremål

2011 fanns det uppskattningsvis drygt 20 000 rymdskrotsföremål större än tio centimeter i omlopp i rymden. Mängden mindre fragment är ännu större, och ofta kan objekten stanna i omloppsbana i hundratals år. Föremålens hastighet kan uppgå till 36 000 kilometer i timmen och stora mängder energi lösgörs vid en kollision. Mycket stor skada kan alltså orsakas även av mycket små fragment som finns i stora mängder runt vår planet.

Stora resurser satsas på att utveckla satelliter och annan utrustning för att minimera riskerna för kollisioner. Till exempel kan satelliter styras om så att de inte kolliderar med rymdskrot.

Informationen kommer från: NASA, European Space Agency, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).