Din beredskap för översvämning

Ditt eget ansvar vid risk för översvämning varierar beroende på var du bor och vilken typ av översvämning du riskerar att råka ut för.

Vänd dig till kommunen om du har frågor om risken för översvämning där du bor eller om du vill veta om det finns möjlighet att förebygga översvämning. I områden med reglerade älvar ska kommunen ha information om vad som gäller om ett dammbrott sker.

Vid en översvämning bör du undvika att gå eller köra bil genom översvämmade områden. En halvmeter strömmande vatten kan lätt dra omkull dig eller få bilen att flyta iväg. Trottoarkanter, refuger och brunnar utan lock är också faror som kan finnas dolda under det strömmande vattnet. Om översvämningen hindrar dig att lämna huset eller en plats, stanna kvar på ett högt och säkert ställe där du kan bli hämtad av räddningspersonal.

Vid större översvämningar kan risken öka för ras och skred samt för transportstörningar och strömavbrott. Vid översvämningar händer det att dricksvattnets kvalitet påverkas.

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Uppdaterades
Taggar för denna sida: