Varning och prognos

SMHI bevakar regnmängder, höga flöden och vattenståndet. Myndigheten kan varna berörda myndigheter, kraft- och vattenregleringsföretag och medier.

Höga flöden

Vid risk för höga flöden i ett område kan Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) utfärda varningar för högt, mycket högt eller extremt högt flöde i utpekade vattendrag. SMHI om den hydrologiska varningstjänsten.

Vattenstånd i sjöar och hav

För vattennivåer i landets största sjöar varnas för högt, mycket högt och extremt högt vattenstånd. För havsvattennivåer varnas för högt vattenstånd. 

Nederbörd

SMHI varnar också för rikligt regn (klass 1) och mycket stora regnmängder (klass 2). 

Ett problem med nederbördsvarningar är att det är svårt att förutse exakt var lokala skyfall sker. Ur översvämningssynpunkt utgör också tidsaspekten ett problem. Om en viss mängd nederbörd faller under kort tid så ökar risken för översvämning jämfört med om samma mängd nederbörd faller under en längre tid, eftersom vattnet då hinner rinna undan. 

Informationen kommer från SMHI och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).