Ras och skred

Ras och skred kan uppstå av naturliga orsaker eller genom människans ingrepp. Jord, sten, grus och sand som kommer i rörelse kan skada bade människor och samhällets infrastruktur.
Efter ett skred vid E6. Foto: Adam Ihse/TT.

Ett skred kan dra med sig hus eller hela bostadsområden, skära av vägbanor eller järnvägar till stora kostnader för samhället. Tuveskredet 1977 är exempel på ett skred med stora konsekvenser. Skredområdet var delvis bebyggt och nio personer omkom. 65 hus förstördes och över 400 personer blev bostadslösa.

Riskerna för skred och ras kan aldrig förebyggas helt eftersom naturen är i ständig förändring. Däremot har kunskapen om ras och skred ökat och möjligheten att bedöma riskerna har blivit bättre sedan det stora skredet i Tuve.

Informationen kommer gemensamt från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Statens geotekniska institut (SGI).