Din beredskap för ras och skred

Ras och skred drabbar vissa områden. Om du bor i ett ras- eller skredkänsligt område kan det vara bra att kontakta din kommun för att få information.

Det finns översiktliga karteringar av markens stabilitet i bebyggda områden och för översvämningshotade områden. Din kommun kan svara på frågor om var det finns ras- och skredrisk. Kommunen kan också redogöra för vad det finns för planer på att säkra instabila områden. Tillsammans med kommunen kan du också avgöra om din fastighet kan säkras eller om du kanske bör flytta.

Ibland händer det att vägar skärs av vid ett ras eller skred. Om du bor utanför tättbebyggt område kan det innebära att du kan får det svårt att ta dig in till centralorten. Därför är det bra om du förbereder dig genom att se till att du har färskt vatten och mat i reserv.

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Uppdaterades
Taggar för denna sida: