Stormar och oväder

Stormar sker i Sverige och kan få följder som strömavbrott, trafikstörningar, teleavbrott och störningar i tillförsel av värme och dricksvatten.

Sverige drabbas emellanåt av kraftiga oväder som kan få svåra följder för samhället. Träd knäcks eller rycks upp med rötterna, elledningar slits sönder och ibland skadas eller förolyckas även människor. När det dessutom snöar i kombination med hård vind, orsakar det drivbildning och halka med stora problem i trafiken. Snö och blåst kan också orsaka strömavbrott och telestörningar.

Trots modern teknik och stora resurser kan det ibland vara svårt att förutsäga vilken bana ett oväder kommer att ta. Konsekvenserna för samhället vid ett oväder ser mycket olika ut beroende på de lokala förutsättningarna, till exempel höjd, närhet till skog, vattendrag eller hav. När vi är medvetna om vädrets effekter kan vi stå bättre rustade nästa gång ett oväder närmar sig.

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och SMHI.