Samhällets beredskap vid storm

Det är främst den kommunala räddningstjänsten som ansvarar för ett eventuellt räddningsarbete i samband med storm och oväder.

Kommunen

När konsekvenser av storm, stormbyar, orkanbyar eller stora mängder snö kräver räddningsinsatser är det den kommunala räddningstjänsten som ansvarar för att räddningsarbetet kommer igång snabbt. Det första räddningstjänsten gör är att ta hand om människor och djur som befinner sig i fara. Ambulans och polis tillkallas om det behövs. Den kommunala räddningstjänsten har alltid beredskap.

Polisen står till räddningstjänstens förfogande och kan kallas in för att till exempel bistå Trafikverket.

Regionen

Om flera kommuner berörs kan länsstyrelsen ta det övergripande ansvaret och utse en gemensam räddningsledare. Länsstyrelsen tar då också över beslut som att till exempel stänga av allmänna vägar. Vid en sådan situation samverkar också polisen med länsstyrelsen. Polisen ska bland annat se till att räddningstjänsten kan komma fram och de ska utrymma områden och bostäder som kan innebära fara för människor.

Trafikverket samarbetar med räddningsledare, Polisen och länsstyrelsen när det finns risk för störningar på vägar och järnvägar. Trafikverket har ansvar för att röja statliga vägar.

Nationella myndigheter

Myndigheten för samhällssskydd och beredskap (MSB) kan bland annat bistå med mobila elverk och annat materiel från depåer som finns runt om i landet, som till exempel bandvagnar och lättare mobila broar.

Om situationen kräver större insatser kan räddningsledaren begära hjälp från Försvarsmaktens insatsstyrka. Försvarsmakten kan utöver personal hjälpa till med helikoptrar, flygplan, terrängbilar, bandschaktare, krigsbroar och båtar.

Elnätföretagen arbetar för att elförsörjningen ska fungera. Vid strömavbrott gör man om möjligt omkopplingar förbi skadade ledningar. Elnätföretagens kundtjänster lägger vanligen in talsvar om information om störningar. Telia ansvarar för att så snabbt som möjligt återställa telenätet.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) gör väderprognoser och går ut med varningar när det är ett oväder på väg. SMHI:s vädervarningar är indelade i tre klasser. Vid vädervarning klass 2 och 3 aktiverar räddningsledaren sin organisation.

Enligt lagen om skydd mot olyckor ansvarar Polisen för att efterforska och rädda människor i fjällen. Polisen har i sin tur hjälp av enskilda och frivilliga fjällräddare som utbildas och utrustas av polisen. Tillsammans med fjällräddare bildar Polisen organisationen Fjällräddningen.

Sjöräddningen, som ingår i Sjöfartsverket, ansvarar för räddningsarbete till havs.

Informationen kommer från Sveriges kommuner och landsting (SKL), Länsstyrelsen i Skåne, Polisen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Fjällräddningen.