Vad är en storm?

Stormar sker oftast i södra Sverige och då under höst och vinter när varm luft från söder möter kall luft från norr. Det bildas en polarfront med kraftiga vindar.

Vindens riktning anges i väderstreck och utgångspunkten är varifrån det blåser. En nordlig vind innebär alltså att det blåser från norr och att vinden är på väg söderut. Vindhastigheten mäts vanligen på tio meters höjd ovanför markytan och är en genomsnittlig hastighet under tio minuter, så kallad tio minuters medelvind. Byvinden mäts under 2 sekunder.

Höst- och vinterstormar uppstår vid temperaturkontraster mellan norr och söder. Kontrasten är som störst vid den så kallade polarfronten, som markerar gränsen mellan kallare luft i norr och mildare i söder. Under höst och vinter brukar den sträcka sig över södra Sverige.

Orkanstyrka i Sverige

Storm är det när det blåser mer än 24,5 meter per sekund. När vindhastigheten överstiger 32,7 meter per sekund blåser det enligt definition orkan. I samband med stormen Gudrun 2005 registrerades byvindar på 42 meter per sekund i Hanö utanför västra Blekinge. 2013 och 2017 har vindstyrkan övergått 47 meter per sekund i fjällen.

Informationen kommer från SMHI och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Uppdaterades
Taggar för denna sida: