OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Eldning i naturen

Vad ska man tänka på om man ska elda i naturen? Här kan du läsa mer om vad som är viktigt att ha i åtanke vid eldning i skog och mark.
Det är alltid viktigt att vara försiktig när du hanterar eld i naturen. Foto: Johan Eklund/MSB

Det är viktigt att man är försiktig när man hanterar eld i skog och mark eller hemma i sin trädgård. Extra viktigt är det om man vistas i ett område med hög brandrisk.

Innan du eldar

Först är det viktigt att kontrollera så att det inte råder ett eldningsförbud i området du befinner dig. Det är antingen kommunen eller länsstyrelsen som utfärdar ett eldningsförbud. Information om eventuella eldningsförbud kan du hitta på kommunens eller länsstyrelsens hemsida.

Även om det inte råder ett eldningsförbud är det bra att ha koll på brandrisken i området. Appen BRANDRISK UTE hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark och ger dig också tips om säker eldning utomhus. 

När du ska göra upp en eld är det viktigt att du väljer en plats där elden inte kan spridas till annat brännbart som träd och annan vegetation.

Efter du eldat

Det är viktigt att låter elden brinna ut helt och hållet och att du släcker ordentligt med vatten så att glöden slocknar. Du ska också gräva upp marken under askan tills det att ingen glöd eller rök finns kvar.

Vattna sedan rikligt på resterna av askan och runt eldningsplatsen. Kontrollera sedan att det är släckt ordentligt. Det kan behöva göras under flera timmar efter.

Vad gör jag om elden sprider sig?

Om du hamnar i en situation där elden sprider sig ska du alltid larma 112. Försök att hejda elden i vindriktningen. Om du har tillgång så försöka att släcka elden med vatten. Annars använd ruskor av små granar eller enar som kvistas av utom ca 1 meter i toppen. Bäst är det om ruskorna kan blötas. Piska inte med för stora slag.

Sopa in brinnande material mot elden och tryck samtidigt ruskan mot marken för att kväva elden. Kasta undan ris, kvistar och riv bort mossa och annart brännbart material framför elden. 

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

 

Publicerades

Läs mer om eldning i naturen