Isstormar

Vid underkylt regn och risk för ishalka kan SMHI gå ut med en vädervarning för isbeläggning. Stora mängder underkylt regn kallas ibland för isstormar.

Vad innebär en så kallad isstorm?

En isstorm innebär stora mängder underkylt regn som bildar ett tjockt islager. Följderna kan vara risk för takras, transportstörningar, elstörningar och brutna telekommunikationer. Men trots namnet blåser det sällan under en isstorm.

Vad är underkylt regn och isbeläggning?

Underkylt regn kan bildas när ett lager med varm luft ligger över ett tunnare lager kall luft närmast marken. Regndroppar hinner inte frysa till is utan når marken som underkylt regn och bildar ett islager på bland annat vägbanor och andra ytor utomhus; ofta uppstår blixthalka.

Konsekvenser för samhället

Svenska myndigheter bedömer att en isstorm idag inte innebär någon akut fara för människors liv och hälsa. I oktober 1921 drabbades södra Sverige av en isstorm. Eftersom samhället på den tiden inte var lika beroende som vi är idag av el, telekommunikationer och kommunalt vatten, så blev effekterna begränsade.
Informationen kommer från SMHI, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Uppdaterades
Taggar för denna sida: