Snökanoner och snödrev

Snökanoner är ett fenomen som kan ge stora snömängder lokalt. Snödrev innebär nedsatt eller kraftigt nedsatt sikt i samband med snöfall, vilket kan ge stora trafiksvårigheter.

Snökanoner är ett väderfenomen på östkusten som ger mycket stora snömängder på väldigt kort tid.

Snökanoner uppstår när kall luft strömmar in över land medan Östersjöns vatten fortfarande är relativt varmt. Temperaturskillnaden får stora mängder vatten att avdunsta och bilda moln, som nästan omedelbart ger ifrån sig snöfall. Ju längre sträcka luften transporteras över öppet vatten desto kraftigare snöbyar blir det. När snöbyarna träffar svenska kusten förstärks de ytterligare och snön kan vräka ner.

Väderfenomenet har fått sitt namn av att det på satellitbilder ser ut som att det står en stor snökanon ute på havet och sprutar in snö över land.

Snökanoner är vanligast längs Svealands Östersjökust och kan medföra mycket stora snömängder. I december 1998 kom det till exempel 1,5 meter snö i och kring Gävle. 

Snödrev

Snödrev innebär att stark vind driver ut snö på vägen. Termen används bland annat i SMHI:s fjällvädervarningar. Både snökanoner och snödrev innebär nedsatt eller kraftigt nedsatt sikt och kan ge stora trafiksvårigheter.

Informationen kommer från SMHI.

Uppdaterades
Taggar för denna sida: