OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Kommunernas information om händelserna

Detta är en arkiverad sida som handlar om kommunernas och andra myndigheters ansvar och information om oroligheterna 2013. Sidan uppdateras inte längre.
Publicerades