OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Boenden för asylsökande

Migrationsverket ansvarar för att alla som söker asyl i Sverige får boende. Här hittar du en sammanställning av myndigheternas information som rör boenden åt asylsökande.
Uppdaterades

Läget är ansträngt och Migrationsverket har svårt att hitta tak över huvudet till alla som söker asyl. Därför letar Migrationsverket efter vandrarhem, hotell eller andra tillfälliga boenden att hyra. Där läget är mest ansträngt får Migrationsverket hjälp av kommuner och länsstyrelser med akuta boenden, så kallade evakueringsplatser. Det kan handla om sporthallar och gymnastiksalar som anpassats för att ge ett ytterst tillfälligt boende åt asylsökande.

Migrationsverkets asylboenden

En vuxen flykting som söker asyl får i samband med sin registrering hos Migrationsverket en boplats på ett ankomstboende. Efter registreringprocessen flyttas den asylsökande till ett asylboende i väntan på besked om uppehållstillstånd. En person som söker asyl kan också välja att ordna med eget boende som denne får betala för själv, till exempel hos släktingar eller vänner. 

Boende för ensamkommande barn

Ensamkommande flyktingbarn som anländer tas om hand av kommunen och inom särskilda mottagningsplatser. Barnen flyttas sedan till ett boende anpassat för barnet, exempelvis ett familjehem, stödboende eller HVB-hem (hem för vård eller boende). Mottagandet av minderåriga barn utgår även från socialtjänstlagen.

Taggar för denna sida: