OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Boendebilden

Här hittar du Migrationsverkets illustration över olika former av boenden för asylsökande
Uppdaterades