OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Det här gör samhället

Den pågående flyktingsituationen engagerar många människor på flera plan i samhället. Svenska myndigheter samarbetar på nationell, regional och lokal nivå och det finns ett utbrett frivilligarbete för att ta hand om de flyktingar som anländer till Sverige.
Uppdaterades

Kommuner, landsting, skola och polis samarbetar lokalt och regionalt för att ta emot asylsökande på ett bra och säkert sätt. Kommunerna har ansvaret för ensamkommande barn. En del kommuner tar särskilt stort ansvar som ankomstkommuner.

Statliga myndigheter och länsstyrelserna arbetar för att stödja och underlätta samverkan mellan kommuner och berörda myndigheter. Migrationsverket har ansvar för registrering av asylsökande och att ordna boende och mat för de asylsökande som inte kan ordna det själv.

Frivilligorganisationer och trossamfund arbetar med att samla in pengar och ge stöd till de flyktingar som kommer till Sverige. Många privatpersoner engagerar sig som frivilliga.

Taggar för denna sida: