OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Myndigheternas ansvar för flyktingar på väg till andra länder

Här hittar du information om samhällets ansvar för transitflyktingar som är på väg till andra länder för att söka asyl.
Uppdaterades

Migrationsverket ansvarar för dem som söker asyl i Sverige, bland annat genom att erbjuda boende. De som inte vill söka asyl i Sverige behöver inte göra det men det innebär samtidigt att de inte har laglig rätt att vistas i landet.

När det gäller de så kallade transitflyktingarna, som är på väg till ett annat land för att där söka asyl, har vare sig staten eller kommunen något formellt ansvar. Samhället är uppbyggt för att ta hand om dem som vistas legalt i Sverige och därför är det främst frivilligorganisationer som hjälper transitflyktingarna.

Lagar

Enligt socialtjänstlagen har alla kommuner ett ansvar för de människor som vistas i kommunen. Men de som vistas i landet illegalt kan tas i förvar och avvisas av polisen, enligt Utlänningslagen. Därför kan det vara problematiskt för en kommun att ordna med boende och mat till människor som formellt inte har rätt att vistas i Sverige. Av humanitära skäl har flera kommuner och myndigheter på olika sätt hjälpt till att underlätta för transitflyktingarna, trots att det inte finns något direkt stöd i lagen för detta.

Alla människor som befinner sig i landet har rätt till en viss sjukvård. Detta gäller både för asylsökande och de som befinner sig i landet illegalt.

Källor: Socialtjänstlagen, Utlänningslagen och Lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. 

Taggar för denna sida: