OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Ensamkommande barn

Asylsökande under 18 år som reser utan förälder eller annan vårdnadshavare kallas ensamkommande barn. De kommuner som tar hand om barnen blir ansvariga för barnens boende och omsorg.
Uppdaterades

Migrationsverket utreder asylärendena för ensamkommande barn och utser samtidigt en så kallad anvisningskommun. Det är den kommunen som sedan bär det långsiktiga ansvaret för barnets boende och omsorg, även efter det att barnet har fått uppehållstillstånd. I den anvisade kommunen bor barnet antingen på ett HVB-hem (hem för vård eller boende), eller familjehem. Det avgörs beroende på var det finns plats och vad barnet har för behov.

Fördelning av barnen

Om ett barn har anknytning till en kommun anvisas i första hand den kommunen. I andra hand anvisas en kommun som har överenskommelse med Migrationsverket om att ta emot barn. Går inte det kan andra kommuner anvisas som exempelvis saknar överenskommelse men som anses ha kapacitet att ta emot fler barn. När det kommer fler barn än beräknat kan Migrationsverket anvisa till alla Sveriges kommuner. Myndigheten tar då hänsyn till lokala förhållanden och fördelningen över landet. Vissa kommuner är redan ansträngda i sin mottagning av ensamkommande barn och därför placerar Migrationsverket inte barn hos dem när de anvisar till kommuner i hela Sverige.

Många myndigheter arbetar tillsammans

Boendeplacering och asylutredning är bara några av de pusselbitar i barnens liv som myndigheterna hanterar. Migrationsverket ansvarar även för att eftersöka barnets familj och göra en åldersbedömning. Kommunen utser lämplig boendeplacering, en god man och ser till att barnet får skolundervisning. Landstinget ansvarar för att barnet får hälso- och sjukvård, inklusive barnpsykiatrisk vård och tandvård. Andra myndigheter sätter upp riktlinjer för omhändertagande, prövar och bedriver tillsyn. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har exempelvis hand om tillsynen kring det kommunala mottagandet av ensamkommande barn.

 

Taggar för denna sida: