OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Information om flyktingsituationen för myndigheter och aktörer

Uppdaterades

Behovet av samordning mellan myndigheter och andra aktörer var under den mest intensiva fasen mycket stort, och MSB och Krisinformation.se tog fram särskilt stöd för allmänhet och aktörer. Under en period fanns en sammanställning med fakta och länkar med tematiskt sorterad information till hjälp för involverade aktörer.

Situationen har nu gått in i ett nytt och lugnare skede där större delen av hanteringen handlar om integrationsfrågor och hanteras av de myndigheter som i vanliga fall ansvarar för frågorna. Därmed finns inte samma behov kvar av en särskild fakta/länksamling och sidan har arkiverats.

Om läget förändras och nytt behov av samlad information till aktörer uppstår kommer den att återkomma på denna sida.

För mer information:

Migrationsverket har aktuell statistik , hantering av asylsökande och övergripande migrationsfrågor.

Skolverket besvarar frågor kring nyanländas skolgång.

Socialstyrelsen ansvarar för frågor kring vård, sociala tjänster och ensamkommande barn.

Krisinformation.se  har fortfarande en temasida om flyktingsituationen riktad till allmänheten.