OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

För dig som vill hjälpa till

Många vill hjälpa och stödja de flyktingar som just nu kommer till Sverige. På den här sidan hittar du som privatperson tips om hur du bäst kan hjälpa till.
Uppdaterades

Så här kan du hjälpa flyktingarna som kommer till din kommun

Många personer hör av sig till landets kommuner för att hjälpa människor på flykt som kommer till Sverige. Kommunerna kan exempelvis behöva hjälp med kontaktpersoner, gode män, kontaktfamiljer och familjehem. Läs mer här.

Frivilligorganisationer om hur du kan hjälpa flyktingar

Flera av Sveriges trossamfund och frivilligorganisationer är engagerade i att hjälpa flyktingar. Kontakta ditt trossamfund och se om de har en verksamhet där du kan hjälpa till. Du hittar mer information här.

Bidra ekonomiskt

Många organisationer behöver pengar för att finansiera sitt hjälparbete i Sverige och utomlands. Läs mer här.

Hyra ut bostäder till asylsökande

Om du har lägenheter eller fastigheter med minst 30 boendeplatser att hyra ut som asylboenden kan du kontakta Migrationsverket . Observera att Migrationsverket endast hyr av juridiska personer, inte privatpersoner. Läs mer här.

Information och material till dig som vill hjälpa till

Här hittar du information och material som kan vara bra att kunna använda på när du stöttar nyanlända flyktingar.

Taggar för denna sida: